Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
283/QĐ-TTg Quyết định số 283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2015
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-2-2020
Quyết định Download
21/2020/NĐ-CP Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2020
Nghị định Download
268/QĐ-TTg Quyết định số 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020 - 2021
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2020
Quyết định Download
266/QĐ-TTg Quyết định số 266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Văn Đồn đến năm 2040
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2020
Quyết định Download
20/2020/NĐ-CP Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2020
Nghị định Download
12/NQ-CP Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Chính phủ  ban hành ngày 15-2-2020
Nghị quyết Download
11/QĐ-CP Nghị định số 11/QĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2020
Nghị quyết Download
19/2020/NĐ-CP Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2020
Nghị định Download
435/QĐ-BCT Quyết định số 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Bộ Công Thương ban hành ngày 11-2-2020
Quyết định Download
435/QĐ-BCT Quyết định số 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Bộ Công Thương ban hành ngày 11-2-2020
Quyết định Download
18/2020/NĐ-CP Nghị định số 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Chính phủ  ban hành ngày 11-2-2020
Nghị định Download
206/QĐ-NHNN Quyết định số 206/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 10-2-2020
Quyết định Download
03/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 10-2-2020
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và Xã Hội ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 10-2-2020
Thông tư, thông tư liên tịch Download
343/QĐ-BYT Quyết định số 343/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
Bộ Y tế  ban hành ngày 7-2-2020
Quyết định Download
344/QĐ-BYT Quyết định số 344/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
Bộ Y tế  ban hành ngày 7-2-2020
Quyết định Download
345/QĐ-BYT Quyết định số 345/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đề phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
Bộ Y tế  ban hành ngày 7-2-2020
Quyết định Download
322/QĐ-BYT Quyết định số 322/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 06 tháng 2 năm 2020 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chúng vi rút Corona mới (2019-nCoV)
Bộ Y tế  ban hành ngày 6-2-2020
Quyết định Download
02/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 5-2-2020
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2020/NĐ-CP Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Chính phủ  ban hành ngày 3-2-2020
Nghị định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 2681 bản ghi | Tổng số: 135 trang hiển thị.