Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
04/2021/TT-NHNN Thông tư số 04/2021/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 5-4-2021
Thông tư, thông tư liên tịch Download
16/2021/QĐ-TTg Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
 ban hành ngày 30-3-2021
Quyết định Download
29/2021/NĐ-CP Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trong quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Chính phủ  ban hành ngày 26-3-2021
Nghị định Download
14/2021/QĐ-TTg Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-3-2021
Quyết định Download
34/NQ-CP Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2021
Nghị quyết Download
424/QĐ-BNV Quyết định số 424/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Bộ nội vụ  ban hành ngày 24-3-2021
Quyết định Download
1624/QĐ-BYT Quyết định số 1624/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng CoViD-19 của AstraZeneca
Bộ Y tế  ban hành ngày 18-3-2021
Quyết định Download
386/QĐ-TTg Quyết định số 386/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-3-2021
Quyết định Download
376/QĐ-TTg Quyết định số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-3-2021
Quyết định Download
11/2021/QĐ-TTg Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-3-2021
Download
316/QĐ-TTg Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ
 ban hành ngày 9-3-2021
Quyết định Download
1469/QĐ-BYT Quyết định số 1469/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 06 tháng 3 năm 2021 về việc phân bổ vác xin phòng COVID-19
Bộ Y tế  ban hành ngày 6-3-2021
Quyết định Download
305/QĐ-TTg Quyết định số 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2021 về việc quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-3-2021
Quyết định Download
211/QĐ-TTg Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, văn phòng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2021
Quyết định Download
209/QĐ-TTg Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-2-2021
Quyết định Download
1070/QĐ-BYT Quyết định số 1070/QĐ-BYT của Bộ y Tế ngày 06 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021
Bộ Y tế  ban hành ngày 6-2-2021
Quyết định Download
127/QĐ-TTg Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân đạo đến năm 2030
 ban hành ngày 26-1-2021
Quyết định Download
193/QĐ-BCT Quyết định số 193/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BCT, Thông tư số 46/2020/TT-BCT, Thông tư số 47/2020/TT-BCT, Thông tư số 49/2020/TT-BCT, Thông tư số 50/2020/TT-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 21-1-2021
Quyết định Download
36/QĐ-BNV Quyết định số 36/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
 ban hành ngày 21-1-2021
Quyết định Download
07/QĐ-BGTVT Quyết định số 07/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông vận tải ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 7-1-2021
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 2968 bản ghi | Tổng số: 149 trang hiển thị.