9/30/2020 4:24:00 PM
.

Thông tư của Bộ Ngoại giao hướng dẫn cấp, gia hạn, hộ chiếu công vụ


Ngày 25/9/2020, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Thông tư gồm có 5 Chương, 19 Điều và các mẫu hướng dẫn kèm theo; Trong đó Điều 2 qui định cơ quan cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực ở trong nước bao gồm Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong Điều 11 qui định: người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp Tờ khai theo quy định, 02 ảnh chân dung và các giấy tờ liên quan. Trường hợp mất hộ chiếu, người đề nghị nộp kèm 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu theo mẫu 05/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thay đổi chi tiết nhân thân, chức danh so với hộ chiếu ngoại giao, công vụ được cấp trước đó, người đề nghị nộp kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản và các giấy tờ liên quan chứng minh việc thay đổi nêu trên khi làm thủ tục đề nghị cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Người đề nghị cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực nộp các giấy tờ sau đây: 01 Tờ khai theo hướng dẫn; Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh; 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài; 01 bản chụp thư mời (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư 04/2020/TT-BNG

Nhanhieuviet (Theo VITIC – Link gốc)

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn